Image

DE KUSTBODE

Image
 
Image
 
Image

- we houden je op de hoogte -
Je kan je inschrijven op onze wekelijkse e-mail met de voornaamste nieuwsfeiten uit je gemeente en de buurgemeenten. Je kan je steeds uitschrijven via de link op de nieuwsbrief.
Om in te schrijven vul je je e-mailadres in en je gemeente of stad, druk op verzenden en verstuur je ons daarna de e-mail die verschijnt.
e-mailadres:
woonplaats:
Uitzonderlijk transport legt verkeer lam

DIKSMUIDE – Zelfs de  stroom van de spoorlijn 73 werd ter hoogte van de spooroverweg in de Esenweg onderbroken voor het uitzonderlijk transport van het Diksmuids bedrijf Vandezande uit Kaaskerke richting Hasselt. Drie vijzels werden weggebracht. De vijzels werden naar de haven van Roeselare gevoerd, waar ze werden overgeladen op schepen die naar de sluis van Hasselt in Limburg voeren. Daar moeten de enorme vijzels in periodes van waterschaarste als pomp functioneren om het peil van het Albertkanaal te garanderen en in periodes met een overschot aan water als turbine dienen om groene energie te leveren. De drie vijzels samen kunnen 1 MegaWatt per uur aan groene energie opwekken. De Kaaskerkse vijzels zijn in beide gevallen honderd proces visvriendelijk. De vijzels wegen elk 95 ton en zijn 30 meter lang, 5,2 meter hoog en 4,8 meter breed.  Samen met het transport zijn ze nagenoeg 6 meter hoog. Daartoe moest niet alleen het treinverkeer worden onderbroken, maar werden ook een aantal wegen afgesloten. ©kustbode.be – foto’s Benny Proot

Restaurant Koer-Gette in oude school

NIEUWKAPELLE, DIKSMUIDE – Nadat de vroegere school in Nieuwkapelle bij Diksmuide twee jaar leeg stond en ondertussen gerenoveerd werd, openden de 31-jarige Klaas Vanhooren en de 46-jarige Sandra Van de Woestijne er het restaurant Koer-Gette. De «koer» verwijst naar de vroegere speelplaats en het geheel naar de vaak gebruikte courgette. Het restaurant pronkt met zijn ribbetjes en varkenswangen, zijn verrassende menukaart, de tapas en cocktails. Info op www.koer-gette.be. ©kustbode.be – foto Benny Proot

Mestpijp vervangt 300 vrachtwagens

DIKSMUIDE - Varkensboeren Marino Huyghe (42) en Els Desmedt (40) kregen van de stad Diksmuide een concessie van 30 jaar op de ondergrond van de Bien Acquisstraat in Diksmuide. Daar leggen ze een mestleiding aan van 650 meter. De landbouwers kweken in de straat 900 mestvarkens en plannen een nieuwe stal voor 1.300 varkens in plaats van die 900 en twee nieuwe stallen voor samen 4.000 mestvarkens. Die 5.300 dieren produceren jaarlijks 5.000 ton varkensmest, wat staat voor 300 vrachtwagens. De leiding moet de mest nu naar een mestverwerking brengen. Het bedrijf Bien Acquis, waar alle varkens ook geboren worden, verkoopt jaarlijks 12.000 biggen en mest er zelf 8.000 af. Door de nieuwe stallen zullen alle 20.000 dieren er tot slachtrijpe mestvarkens kunnen opgekweekt worden. ©kustbode.be – foto Benny Proot

Meters en peters gezocht

DIKSMUIDE - Het War Heritage Institute zoekt 6.000 peters en meters om de graven van slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog in ere te houden. De jongste honderd jaar gingen al een derde van die graven verloren. De eerste twee graven kregen al een meter en peter. ©kustbode – foto Benny Proot

Veel wateroverlast

DIKSMUIDE – De brandweerzone Westhoek kreeg donderdagavond op korte tijd een zestigtal voor wateroverlast binnen. De meeste oproepen waren afkomstig van inwoners van Houthulst, maar ook in Zarren, Koekelare en Diksmuide liepen straten en kelders onder water. ©kustbode.be

Soldaten kregen naam

DIKSMUIDE, DE PANNE – Aan de hand van dna van hun nabestaanden en familieleden konden drie van vier slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog, die gevonden werden bij werken in Diksmuide, geïdentificeerd worden. De lichamen van de soldaten werden in 2016 gevonden, bij archeologische opgravingen voorafgaand aan een nieuwe verkaveling. De onbekende soldaat is een Fransman, die ondertussen begraven is op de begraafplaats van Saint-Charles de Potyze in Ieper. De andere drie zijn Belgen, die behoorden tot het 12de linieregiment. Dat blijkt uit hun uniformknopen. Ze sneuvelden tussen 16 oktober en 10 november 1914. Uit het onderzoek bleek het te gaan om Petrus Pintens, Gerard Joseph Dethier en Félix Jacquet. De soldaten worden op 1 juli begraven door de gemeente De Panne en het War Heritage Institute op de Militaire Begraafplaats in De Panne. ©kustbode.be

Boldershof wordt apotheek

DIKSMUIDE - De «Boldershof Afspanning» langs de Oostendestraat in Diksmuide ruimt plaats voor een nieuwe apotheek. «Het Boldershof», zoals het café in de volksmond genoemd wordt, was meer dan honderd jaar een herberg. Nadat het pand in de Eerste Wereldoorlog gebombardeerd en vernield werd, bouwde boer Desiré Dereeper de afspanning weer op. Zijn vrouw Esperance Vandamme hield de herberg open. Hun dochter Antoinette en zoon Firmin namen de zaak nadien over en bleven herbergier tot Antoinette in 2011 overleed. Het gebouw staat sindsdien te verkommeren. De 30-jarige apothekeres Elien Vanlerberghe, momenteel aan de slag in apotheek Vanlerberghe in de Wijnendalestraat, honderd meter verderop, wil de nieuwe apotheek volgend jaar openen. ©kustbode.be – foto Benny Proot

Esenweg afgesloten voor alle verkeer

DIKSMUIDE - Van maandag 4 tot vrijdag 8 juni wordt de Esenweg in Diksmuide ter hoogte van de spoorweg volledig afgesloten voor alle verkeer. Langs weerskanten van de spoorweg worden dan sleuven gegraven om het glasvezelnetwerk te vernieuwen. Tezelfdertijd wordt het kruispunt van de Esenweg met de Rijkswachtstraat gedeeltelijk opengebroken voor de geplande rioleringswerken in de Rijkswachtstraat. Er blijft wel een smalle rijstrook open, met verkeerslichten. Tijdens de werken in de Esenweg kan er omgereden worden via de Woumenweg en de Eikhofstraat. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen passeren en de stationsparking blijft toegankelijk langs de omleiding. Het inrijden vanaf de Maria Doolaeghestraat naar de Rozemarijnstraat is niet mogelijk. ©kustbode.be


Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image

Realisatie & redactie: 7op7 vzw,
Publiciteit: E-Mediadly comm.v.
Vereniging en vennootschap
naar Belgisch recht met zetel:
Catryssevoetweg 4, 8470 Gistel.
info@kustbode.be
Titelfoto: Johnny Penasse